Opleidingen

Tijdens de maandelijkse thema-opleidingen gaan we zoals de titel het stelt verder in op één of meerdere thema’s. Deze thema’s werden zo gekozen dat er in sommige gevallen een duidelijke verwijzing is naar de steeds terugkerende sociale agenda waar de personeelsmedewerker rekening mee moet houden. Zo wordt een opfrissing van de reglementering van het vakantiegeld, zowel voor beginners als gevorderden, aangeboden enige tijd voordat je ermee aan de slag moet.

De thema-opleidingen worden maandelijks georganiseerd op de tweede donderdag van de maand met uitzondering van de maanden juli, augustus en december.

Geniet de financiële overheidssteun waar je recht op hebt

puuhr als erkende Vlaamse opleidingsverstrekker
DVO230096

Nieuw vanaf 2021:

Geniet een federale ondersteuning vanuit de federale overheid:
gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing in het kader van opleidingen.

Wil je meer informatie over ons opleidingsaanbod?
Je kan steeds terecht bij Ann Mertens.