Een puuhr hart voor de Mediclowns

WIE ZIJN DE MEDICLOWNS ?
  • De Mediclowns werden opgericht in 1998 met maar één doel: een lach brengen bij kinderen die medische zorg nodig hebben.
  • Vandaag slagen de vrijwillige bestuurders erin zonder één vorm van subsidie iedere week een clown te sturen naar 9 ziekenhuizen.
  • Het team bestaat uit 12 clowns, opgeleid door de organisatie zelf om met de nodige kennis van zaken deze dankbare, doch niet altijd even evidente taak uit te voeren.
  • Momenteel worden er op jaarbasis tussen de 6000 en 7000 kinderen bezocht in Vlaams-Brabant en Limburg.
  • Daarnaast bezoeken de Mediclowns palliatieve of ernstig zieke kinderen aan huis.

    Hier ligt in de toekomst een grote uitdaging, daar deze kinderen meer nog dan in het ziekenhuis extra aandacht nodig hebben om hun sociale isolement te doorbreken.

Wil je ook iemand een glimlach bezorgen?

Een puuhr hart voor het project Mengo

 

‘Mengo’ betekent zoveel als ‘kind van het land’, zegt Charles Atomo, bezieler van het gelijknamige project in Kameroen. “Je zou het ook kunnen bekijken als ‘kinderen van niemand’.” Het zijn die kinderen die Mengo een toekomst wil bezorgen. Te beginnen in Kouba, Charles’ geboortedorp. 

Mengo wil het dorpje Kouba in Kameroen voorzien van drinkbaar water. Men ondersteunt het plaatselijke lager onderwijs. Men werkt aan de versterking van de sociale cohesie tussen jongeren enerzijds en ouderen anderzijds en hebben in hun laatste project, met ondersteuning van puuhr, een EHBO Post voor mensen van het dorp kunnen oprichten.

Charles vertelt: “In de stilte van ons hart denken we vaak dat we gelukkig zijn, maar in alle stilte zal er niemand luisteren en zijn we alleen. Het leven en de mensheid is dan ook onze enige rijkdom die we bezitten. De geschiedenis vertelt ons dat we met Mengo al heel wat personen gelukkiger hebben kunnen maken en dankzij de ondersteuning van puuhr kunnen we een prachtig project voortzetten.”