Proactieve subsidiemogelijkheden

Inhouding bedrijfsvoorheffing in steunzones

Bedrijven die in een steunzone (ontwrichte zone) gelegen zijn, kunnen een vrijstelling van 25% bedrijfsvoorheffing genieten voor elke extra aangeworven medewerker.

Als algemene voorwaarde geldt dat de onderneming enerzijds een investering verricht, in de ruime zin van het woord, in een ontwrichte zone. Anderzijds dient ook een toename gerealiseerd te worden van het huidige aantal werknemers in een periode van 3 jaren na indiening van het dossier.

puuhr bekijkt of jouw onderneming in aanmerking komt, schrijft het dossier uit en zorgt voor indiening. Aan een vaste forfaitaire prijs. We bekijken ook of er nog andere interessante subsidiemogelijkheden zijn.

VOP

De afkorting VOP staat voor Vlaamse ondersteuningspremie. Ze kan aangevraagd worden voor personen met een arbeidshandicap.

Jouw werknemer kan te maken krijgen met ziekte of ongeval en ten gevolge hiervan niet in staat zijn om zijn huidige taken op hetzelfde niveau of ritme terug op te nemen. Of misschien had jouw werknemer reeds een arbeidshandicap bij aanwerving?

Als werkgever kamp je met een eventueel rendementsverlies of maak je kosten om de arbeidspost aan te passen. Voor dit rendementsverlies of de arbeidspostaanpassingen kan jij als werkgever een tegemoetkoming bekomen.

puuhr begeleidt ondernemers en hun werknemers bij de aanvraagprocedure en geeft advies.

ESF (Europees sociaal fonds)

Ook Europa verleent subsidies aan private en openbare ondernemingen. Op regelmatige tijdstippen zetten zij hiervoor oproepen open waarop jij als ondernemer kan inschrijven. Deze oproepen verschillen van opleidingsinitiatieven, over HR-thema’s, tot innovatie en dergelijke meer.

Wens je op de hoogte te blijven van de verschillende oproepen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

KMO – groeisubsidie

Staat jouw onderneming voor een belangrijk kantelmoment? Wil je een strategische groei realiseren en daarvoor gebruik maken van externe adviseurs? Of werf je een strategisch medewerker aan? Per kalenderjaar kan een KMO tot 50.000 euro steun bekomen om deze kosten te helpen dragen. puuhr ondersteunt je in de aanvraag en indiening.

En verder …

Subsidies wijzigen op regelmatige basis. Vaste waarden worden afgevoerd en nieuwe mogelijkheden bieden zich aan. Wij houden de vinger aan de pols.

Neem vrijblijvend contact op en wij bekijken welke subsidies voor jouw onderneming een meerwaarde zijn. Of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Ontdek op welke subsidies jouw bedrijf recht heeft.

Haal het meeste uit alle subsidiemogelijkheden!
Het puuhr team staat voor je klaar.