KMO-Portefeuille

puuhr is erkend als dienstverlener voor de KMO-portefeuille en dit zowel voor opleiding als advies

Als HR-dienstverlener en subsidiespecialist streeft puuhr ernaar om een brede waaier van subsidies toegankelijk te maken voor haar klanten. De ondersteuning van onze dienstverlening die kadert binnen de richtlijnen van de KMO-portefeuille mocht daarbij uiteraard niet ontbreken.

1. Het opleidingsaanbod

Inzake opleidingen kunnen wij op maat gemaakte formules uitwerken. Daarbij wordt er altijd voor gezorgd dat de aangeboden kennisinhoud zo sterk mogelijk op de eigen bedrijfspraktijk aansluit.

Wij hebben in ons aanbod o.a. opleidingen die aansluiten bij sociaal-juridische thema’s, bij de praktijk van de loonadministratie en opleidingen die zich richten op de procesmatige kant van het HR-management.

De onderwerpen die belangrijk zijn voor een kleine starter, verschillen vaak van deze bij een snelgroeiend bedrijf dat al een zekere schaalgrootte heeft bereikt. Via onze manier van werken zorgen wij ervoor dat de directe bruikbaarheid van de aangeboden kennis altijd verzekerd is en dat de deelnemers met hun vragen direct kunnen aansluiten op de dagelijkse realiteit waarbinnen ze tewerkgesteld zijn.

In het aanbod kunnen onder meer volgende thema’s worden opgenomen:

– Strategisch en modern HR-beleid voor de KMO.
– Efficiënte personeelsadministratie en de sociaal-juridische context in de KMO.
– Communicatie en groepsdynamiek binnen teams.
– Leiderschap in de praktijk voor de beginnende leidinggevende in de eerste lijn.
– Mentoropleidingen.
– Conflicthantering en bemiddeling.

Voor andere opleidingsbehoeften binnen jouw personeelsbeleid, werken wij graag samen met jou het juiste traject uit.

2. Adviesverlening

Wanneer het gaat om het bepalen van de juiste strategie voor jouw personeelsbeleid of het efficiënt inrichten van de operationele HR-processen, kan in de meeste gevallen ook beroep gedaan worden op financiële ondersteuning via de KMO-portefeuille.

Ook hier vertrekken wij steeds van een concrete vraagstelling en analyse van de bestaande situatie om van daaruit naar de gewenste bijsturing en een implementatieplan toe te werken. Met oog voor de overlegcultuur binnen jouw organisatie bevragen wij graag alle werknemers om te zorgen dat iedereen zich op zijn niveau betrokken voelt bij het project. Zo zorgen wij ervoor dat de voorgestelde oplossingen met zekerheid door iedereen aanvaard worden en iedereen wil meewerken zodat de adviezen geen dode letter blijven.

Voor alle verdere info omtrent subsidiemogelijkheden, al dan niet binnen de KMO-portefeuille, kan je steeds bij puuhr terecht. Laat je vooral niet afschrikken door de soms schijnbaar grote administratieve last. Het is onze specialiteit om alle kosten-baten afwegingen voor jouw organisatie te maken en zoveel mogelijk steunmaatregelen toegankelijk te maken voor jou als ondernemer.

De overheid doet belangrijke inspanningen om ondernemers te ondersteunen en wij helpen je graag door het bos de bomen te zien!


Nood aan HR met een plus?
Het puuhr team staat voor je klaar.