Opleiding - Personeelsbeleid - Absenteïsmebeleid

Absenteïsmebeleid wordt het speerpunt van het HR-beleid

Vandaag de dag is er bijna geen enkel bedrijf meer dat niet één of meerdere langdurig afwezigen telt!

Bij een langdurig afwezige heb je misschien de kost van het gewaarborgd loon niet meer, maar er zijn wel nog de talloze ‘verdoken kosten’, die kunnen oplopen tot vele duizenden euro’s per jaar!

Dat mensen kwetsbaar zijn en ziek kunnen worden is op zich niet het probleem, maar dat mensen echt dreigen af te haken en niet meer willen meewerken aan hun reïntegratie moeten we trachten te vermijden.

Komt aan bod:

 • Hoe kunnen we het best inzetten op preventie door het werkvermogen van onze medewerkers te versterken, zodat we spreken over ‘aanwezigheidsbeleid’ i.p.v. van ‘absenteïsmebeleid’?
 • Welke verplichtingen legt de wetgeving ons op en vooral welke speelruimte wordt ons gegund om een positief ingesteld re-activatie beleid uit te werken?
 • Welke psychologische mechanismen spelen mee bij het reïntegratie traject?
 • Hoe kunnen we door training in gesprekstechnieken vermijden om in een repressieve, verwijtende sfeer terecht te komen maar om net een positief georiënteerde gespreksvoering en contact aan te houden?
 • Hoe een cijfermatige analyse en identificatie van ‘subsidies’ ons kan helpen bij het nemen van maatregelen om de kost van absenteïsme te helpen voorkomen en het sociaal passief te blijven beheersen.

Doel:

 • Je weet de oorzaak-gevolg relatie van absenteïsme in jouw onderneming te onderzoeken.
 • Als bedrijfsleider of personeelsverantwoordelijke krijg je concrete tips om het absenteïsmebeleid in jouw onderneming samen met de leidinggevenden krachtig vorm te geven en je arbeidsreglement aan te passen.
 • Je kan actief in dialoog gaan met je arbeidsgeneesheer en je preventieverantwoordelijke om het absenteïsme doortastend aan te pakken.

Praktijkvoorbeelden:

 • Hoe voeren we een positief terugkeergesprek?
 • Hoe nodigen we een werknemer uit om deel te nemen aan een reïntegratietraject?
 • Hoe kan een Vlaamse Ondersteuningspremie helpen om de kosten van absenteïsme te verminderen?

Aanpak: klassikaal of één-op-één.

Tarifering (bedragen exclusief BTW):

Bedrag per dagdeel

€ 395

Bedrag per dagdeel – 2de en volgende deelnemer van dezelfde organisatie

€ 350

Bedrag voor de beide dagdelen

€ 695

Bedrag voor de beide dagdelen – 2de en volgende deelnemer van dezelfde organisatie

€ 625


 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden