CORONA ZELFEVALUATIETOOL – TOEGESTANE BETAALDE AFWEZIGHEID