Sociaal-juridisch advies

Sociaal overleg

De relatie en verstandhouding met de vakbond zijn uitermate belangrijk voor de sociale rust in je onderneming.

Ben je een groeiende onderneming, dan is de kans reëel dat je op een bepaald moment moet overgaan tot de installatie van een syndicale delegatie (SD) binnen je onderneming.

Enkele aandachtspunten:

  • Bekijk sociaal overleg niet enkel vanuit een negatief oogpunt, maar probeer het overleg op een positieve en constructieve manier te laten verlopen.
  • Wees voorbereid: welke thema’s kunnen aan bod komen, welke thema’s kunnen niet aan bod komen gezien deze geregeld worden door de vigerende wetgeving of sectorale CAO’s?
  • Hoe stel ik me op in het debat rond CAO-vorming? Probeer tot een compromis te komen dat gedragen wordt door de afvaardiging.
  • Laat je omringen door specialisten zodat problemen voorkomen kunnen worden.
  • Hou de realiteit en het personeelsbudget voortdurend goed in het oog en doe zeker geen “vage” beloftes die je later als ondernemer niet kan inlossen.
  • Wat zijn de bevoegdheden van een CPBW en van een ondernemingsraad? Hoe organiseren we best deze overlegmomenten? Wie beheert de agenda? Wie maakt de verslagen op?

Vraag het aan puuhr

puuhr staat werkgevers bij in het investeren in een goed sociaal klimaat en begeleidt sociale onderhandelingen.

Liever zelf aan de slag?

Volg onze opleiding onderhandelen met vakbonden.

Meer weten?

Wij helpen je graag verder!

Ook je weg kwijt in de wildgroei aan wetten en reglementen?
Het puuhr team staat klaar voor je sociaal-juridisch maatwerk.