Sociaal-juridisch advies

Audits

Wat zijn precies de sterke en zwakke punten van je organisatie? Welke risico’s loop je? Voldoet je organisatie aan specifieke normen?
Een audit zorgt ervoor dat je een duidelijk beeld krijgt van de status van je organisatie.

Vraag het aan puuhr

Bij puuhr kan je zelf jouw auditpakket samenstellen. Zo kan je een audit laten uitvoeren met het oog op:
  • een bezoek van de sociale inspectie
  • een overname (due diligence) of integratie na een overname
  • een doorlichting van jouw payroll
  • een toetsing aan de sociale wetgeving
  • de toepassing van RSZ- en bedrijfsvoorheffingverminderingen
  • het screenen van je loonbeleid/verloningspakket
  • jouw HR-beleid
  • de toepassing van de GDPR-wetgeving
  • de correcte toepassing van onkostenvergoedingen
  • de arbeidsduur (glijtijden, ploegen, …)

Vanuit onze bevindingen geven we een gefundeerd advies in een rapport. We maken ook een plan van aanpak op om noodzakelijke en aangewezen verbeteringen te implementeren.

Meer weten?

Wij helpen je graag verder!

Ook je weg kwijt in de wildgroei aan wetten en reglementen?
Het puuhr team staat klaar voor je sociaal-juridisch maatwerk.