Opleiding - - Opleiding ‘absenteïsmebeleid’ – ‘presenteïsme’

Het absenteïsme vormt één van de belangrijkste (verdoken) kostenposten in de onderneming.

Absenteïsme is geen éénduidig te omschrijven fenomeen. Het is veel complexer dan het ‘gerechtvaardigd’ afwezig zijn omwille van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. Er liggen verschillende oorzaken aan de grondslag waarom mensen uiteindelijk niet aanwezig kunnen zijn op het werk  of waarom ze op zich niet goed kunnen functioneren terwijl ze toch aanwezig zijn. De mate waarin deze redenen aanvaardbaar zijn is niet altijd zwart/wit te beoordelen.

Het uitwerken van de aangepaste maatregelen voor een efficiënt absenteïsmebeleid vraagt dan ook een multidisciplinaire aanpak waarbij vanuit verschillende gezichtshoeken moet worden gekeken. Er is de strikt wettelijke benadering, maar er is ook de psychologische invalshoek en tenslotte zijn er de organisatorische ondersteunende maatregelen waarbij de hiërarchische lijn zijn verantwoordelijkheid moet kunnen opnemen.

Aanpak:

De opleiding kan zowel ‘één op één’ met de HR-verantwoordelijke als klassikaal met de hiërarchische lijn  in het bedrijf zelf of op externe locatie gegeven worden.

Doelgroep:

HR-verantwoordelijken, HR-officers en leidinggevenden die binnen het absenteïsmebeleid in de onderneming dienen betrokken te worden.

Tarifering (bedragen exclusief BTW):

Bedrag per dagdeel

€ 395

Bedrag per dagdeel – 2de en volgende deelnemer van dezelfde organisatie

€ 350

Bedrag voor de beide dagdelen

€ 695

Bedrag voor de beide dagdelen – 2de en volgende deelnemer van dezelfde organisatie

€ 625

Doel

De HR-verantwoordelijke moet in staat zijn de juiste diagnose te stellen en vervolgens de aangepaste maatregelen op de verschillende niveaus uit te werken. Er worden methodieken aangeleerd rond:

  • Het opstellen van de juiste diagnosemethodieken en rapportering om de verscheidenheid en urgentie in het absenteïsme patroon te herkennen?
  • Welke wettelijke bepalingen spelen een rol bij preventie, vaststelling en remediëring?
  • Wat is het verschil in aanpak bij kortstondige afwezigheid en langdurige afwezigheden?
  • Wat is de rol van de preventiedienst en de arbeidsgeneesheer?
  • Hoe schakelen we collega’s en leidinggevenden op een constructieve manier in bij het absenteïsmebeleid?

De trainer

Als bedrijfspsycholoog heeft Marc Corijn een jarenlange ervaring opgedaan bij het opzetten van operationele HR-processen voor het ondersteunen van de motivatie van medewerkers, het preventiebeleid en gezondheid -en welzijnsbeleid.


Lesgever: Ann Mertens


  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden